הרשמה לניוזלטר

  אמנת פרטיות

  אמנת פרטיות

  ג’ולט (קז’ואל ספיקרס בע”מ) אוספת מידע מסוגים שונים במהלך ההתקשרות מול כל לקוח או מתעניין בשירותי החברה. המידע נשמר באופן מאובטח בשרתי החברה ולג’ולט שמורה הזכות לאסוף ולהשתמש בכל מידע שנאסף באמצעות אתר החברה (www.jolt.io) או באמצעות אחד מנכסיה (יישומן סלולרי, טפסי השארת פניה, כתובות מייל, פורטל סטודנטים וכו’). 

  כמי שאמונים על שמירת פרטיות הגולשים המשתמשים באתרינו ולקוחותינו, פיתחנו מדיניות מפורטת שמטרתה שמירה פרטיותו של הלקוח, הסטודנט הגולש והרוכש באתר Jolt.io.

  מדיניות זו מסדירה ומסבירה את נוהגי וכללי החברה בכל הנוגע לפרטיות המשתמשים והלקוחות באתר, ובאיזה דרך משתמשת חברתנו במידע זה, הנמסר לה על-ידי הלקוחות והמשתמשים באתר או הנאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר. להלן פירוט והסבר על מדיניות החברה בנושא זה:

  המידע שג’ולט אוספת

  בזמן השימוש בשירותי האתר השונים מצטבר מידע על הגולשים והרוכשים. חלק מהמידע שאתם הגולשים הלקוחות מוסרים מרצונכם, מזהה אתכם באופן אישי, בשמכם ובכתובת המייל שלכם, ע”י מוצרים ושירותים שרכשתם, או דרך אמצעי התשלום ששימשו אתכם באתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי כאלה או אחרים שמסרתם. זהו מידע כללי וסטטיסטי מצטבר ברשומות האתר. לדוגמה, פרסומות אקראית שנחשפתם אליה, העמודים בהם צפיתם באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, תאריכים ושעות שבהם התעניינתן במוצרי החברה, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פניתם אלינו ועוד.

  רישום והשארת פרטים מרצון

  ברחבי האתר נמצאים מוצרים או שירותים שונים שג’ולט מציעה ללקוחות. כדי להשלים תהליך רכישה או כדי לספק לכם מידע נוסף עבור אותם מוצרים ושירותים, אנחנו עלולים לבקש מכם להשאיר פרטים אישיים ככתובת אימייל או מספר טלפון.  במקרה כזה מערכת האתר תציין בצורה ברורה לאיזה צורך משמש המידע המתבקש. 

  איך ג’ולט משתמשת במידע

  במידע הנאסף ייעשה שימוש בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות שלנו, או על פי הוראות כל דין, וזאת בשל הצורך לאפשר את הפעולות הבאות: רכישת מוצרים ושירותים באתר, יצירת קשר לבדיקת התאמה למוצרי ושירותי ג’ולט, שימוש בשירותי האתר השונים, שיפור השירותים המוצרים והתכנים המוצעים לגולשי ולקוחות האתר,

  שינוי או עריכה וביטול שירותים תכנים ומוצרים קיימים לצרכי תפעול ועוד. המידע הנאסף הינו בעיקרו מידע סטטיסטי, ואין בו כדי לזהות אישית את הגולשים באתר מבלי שהשאירו מרצונם פרטים להתקשרות: שם, טלפון, כתובת מייל וכו’.

  איך ג’ולט שולחת אליי מיילים

  כגולשים או לקוחות מתעניינים במוצרים שלנו אנו יוצאים מנקודת הנחה כי תרצו שנשלח אליכם מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע כזה או אחר בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, וכן מידע שיווקי ופרסומי הרלוונטי לפעילות החברה.

  הרשמה לאתרנו ו/או לקבלת מידע נוסף הקשור לאחד מהמוצרים שג’ולט מציעה תהווה הסכמה ואישור לחברה לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני אינפורמציה ומידע בדבר שירותי החברה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם זה מידע שהחברה עצמה תפרסם ובין אם יהיה זה מידע שתקבל החברה ממפרסמים אחרים לצורך משלוח. תוכלו לבקש מאיתנו בכל זמן לחדול מלשלוח אליכם מידע כאמור. חברתנו לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים ובלתי מורשים ללא אישור מפורש מכם. 

  מסירת מידע לגורם אחר

  החברה לא תעביר לצד שלישי את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף בנוגע לפעילותכם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: 

  • מידע הנדרש לצורך השלמת הליך הרכישה ושהרכישה בוצעה לבקשת הלקוח.
  • אם תרכשו שירותים ומוצרים מצד שלישי המוצעים למכירה באתרנו. 
  • אם תקחו חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לצד שלישי ולחברה המוצגות באתר. 
  • בכל מקרה של מחלוקת משפטית , טענה, תביעה, דרישה או כל הליך משפטי, אם יהיו, ביניכם לבין החברה ואשר יחייבו חשיפת פרטים אלה. 
  • במקרה בו תבצעו באתר פעולות שהן בניגוד לדין ו/או נחזות כמנוגדות לדין ו/או במקרה של ניסיון לבצע פעולות כאלה, במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי וכללי השימוש שבאתרנו.
  • במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיכם או את המידע אודותיכם לצד שלישי.
  • בכל מקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע תהיה נחוצה כדי למנוע נזקים חמורים לגוף או לרכוש של גורם אחר כלשהו.
  • במקרה בו החברה תארגן את פעילותה האינטרנטית במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה בו תתמזג החברה עם גוף אחר או תמזג את פעילות האינטרנט שלה עם פעילותו של צד שלישי – תהיה החברה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע והרשומות שנאגרו אודותיכם באתרנו או כל מידע סטטיסטי אחר שבידי החברה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיכם את כל הוראות מדיניות הפרטיות של חברתנו.
  • במקרה בו החברה תמכור או תעביר בכל דרך שהיא את פעילותה ואת פעילות האתר לתאגיד אחר – וכן במקרה בו תתמזג עם גוף וחברה אחרים או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיכם את הוראות מדיניות הפרטיות של חברתנו.

  Cookies – העוגיות של ג’ולט

  אתרנו משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך פעילותו תפעולו התקין השוטף, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים ומידע סטטיסטי אודות השימוש בחלקי האתר השונים, לאימות פרטים, על מנת להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי בטחון ואבטחת מידע. דפדפנים שונים כוללים את האפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפנים בהם אתם משתמשים.

  ג’ולט מאובטחת

  ג’ולט מיישמת באתריה נהלים עדכניים ומודרניים לאבטחת מידע. על אף שנהלים ומערכות אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם כדי להעניק בטחון מוחלט. לכן, ג’ולט אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים באופן הרמטי ומוחלט מפני גישה וחדירה בלתי-מורשים למידע הנאסף המאוחסן בהם.

  ג’ולט והזכות שלכם לאנונימיות

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי ורשאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגרי מידע. אדם רשאי לפנות לבעלי מאגרי המידע בבקשה לתקן את המידע הדרוש תיקון או למוחקו. פנייה בנושא זה יש להפנות ל switch-support@jolt.io l בנוסף, במקרה בו המידע שבמאגרי המידע של החברה משמש לצורך פניות אישיות אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליכם יימחק ממאגרי המידע.